اطلاعیه جذب آگهی استخدام در حوزه لوازم خانگی
با سمه تعالی
پایگاه خبری «بهگزین» در راستای بهبود اطلاع رسانی بخش كسب و كار حوزه لوازم خانگی اقدام به جذب و انتشار آگهی های ارسال شده می نماید
فعالین این عرصه در صورت تمایل درخواست های خود رابه واحد بازرگانی پایگاه ارسال نمایند
behgozeen@gmail.com
09036446781